Designreader
22 9 2014 / redakce

Archiv Bienále Brno

Moravská galerie v Brně od roku 1963 pravidelně pořádá Mezinárodní bienále grafického designu a je jedinou institucí u nás, která se soustavně již desítky let grafickému designu věnuje a artefakty archivuje. Hlavním tématem neformálního pátečního diskusního podvečera v kavárně Morgal bude otázka jak tuto jedinečnou sbírku veřejnosti zpřístupnit.

Téma implikuje dvě roviny problémů – otevření sbírek tradiční cestou formou výstav, kurátorských projektů či zápůjček a digitální formu ve formě online katalogu na internetu. Necháme stranou mezinárodní Bienále grafického designu (jehož prostřednictvím se mimochodem sbírka pravidelně doplňuje) a zamyslíme se naopak nad možnostmi jak by mohla Moravská galerie s exponáty grafického designu soustavně pracovat a pravidelně veřejnosti zpřístupňovat. S ohledem na množství exponátů (přes 50 000), kterými galerie disponuje směruje úvaha přirozeně primárně k otázce digitálního online archivu.

Pozvání přijali:
Marta Sylvestrová (vedoucí oddělení grafického designu a kurátorka Moravské galerie)
Jan Press (ředitel Moravské galerie)
Jan Zálešák (historik umění a kurátor, vedoucí ústavu Katedry teorií a dějin umění FaVU VUT v Brně)
Zdeněk Kvasnica (grafický designér)
a mnoho dalších zajímavých hostů v publiku.

 

Otázky pro naše hosty:

Jan Press (ředitel Moravské galerie)
Vytvořit veřejně přístupný online archiv artefaktů grafického designu, který je s ohledem na tradici grafického designu v Moravské galerii jedinečný nejen svým rozsahem, by mohl být významným krokem k posílení identity této instituce. Zpřístupnění sbírek muzejních institucí prostřednictvím webové databáze se v dnešní digitální době jeví jako logický a stále naléhavější úkol. Sbírky mnoha světových muzejních institucí jsou nyní přístupné i na internetu. Jak vy tuto problematiku vnímáte?

Marta Sylvestrová (kurátorka Moravské galerie)
Sbírka grafického designu nyní čítá přes 50 000 položek. Představte nám krátce, prosím, historii a fungování sbírky. Kde můžou případní zájemci zjistit co všechno sbírka obsahuje? Kolik sbírkových předmětů je k dnešnímu datu digitalizováno, jak digitalizace sbírky probíhá? Jaký je osud Mikrogalerie, projektu online digitalizace, kterou pro Moravskou galerii vypracoval Ladislav Kesner, která kromě dotykových obrazovek ve stálých expozicích fungovala i na původních webových stránkách jako e-galerie?

Jan Zálešák (kurátor, teoretik a historik dějin umění)
Co pro vás jako kurátora znamená digitální online archiv sbírek muzejí a galerií? Využíváte tyto platformy? Jaké výhody či nevýhody muže taková databáze přinášet institucím, laické a odborné veřejnosti?

Zdeněk Kvasnica (grafický designér)
Co pro vás jako grafického designéra znamená pojem digitálního archívu? Jak tuto problematiku vnímáte s ohledem na trendy a tendence v digitálním online prostoru?

Diskusi bude přítomná také Petra Roubalová, která se zabývala tématem Archívu Bienále Brno ve své bakalářské práci, kterou na diskusi stručně představí.

Srdečně zvou Žaneta Drgová (grafická designérka a vedoucí ateliéru Grafického designu 1 na FAVU) a Kateřina Přidalová (editorka Designreaderu), moderátorky diskuse.

Místo konání: Kavárna Morgal, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1, Brno.
Diskuze je součástí seriálu akcí Meet Czech Design, který se opírá o Bienále Brno a jeho výstavy.