Designreader
28 4 2015 / Kateřina Přidalová

Čtení, psaní, design

Chybí relevantní kritika a reflexe designu, dokola omílaná věta, která trápí náš oborový diskurz snad odjakživa (a nejen náš). Ať jde o popularizaci oboru nebo o hlubší reflexi designu jako fenoménu, ať už chybí Pohlreich nebo Gebrian (jak jsem slyšela na nedávných diskusích), insideři oboru se vesměs shodují, že kritika designu (v pozitivním i negativním smyslu) může přinést jedině kladné výsledky. A to jak oborové praxi, tak veřejnosti.

O tom, že je důležité, aby designéři nejen četli, ale i psali jsme již publikovali několik překladů. Nejvíce problematickou otázkou je ovšem správná motivace. Na nedávné diskusi o Budoucnosti evropského designu v galerii CZD jsme se Žanetou Drgovou z Ateliéru grafického designu 1 na brněnské FaVU shodly na tom, že mnohdy jediným způsobem, jak získat nějaké texty je zadat semestrální úkol ve škole.

Zkusila jsem to. Na podzim minulého roku jsem tedy v ateliéru Lukáše Kijonky a Žanety Drgové na FaVU vedla workshop, jehož výstupem byl vlastní text, který měli studenti dále rozvíjet pomocí designérských nástrojů.

Sepsala jsem podrobné zadání (níže) a po dobu jednoho měsíce jsem se studenty aktivně komunikovala při setkání v ateliéru, po skypu nebo emailem. Ukázalo se, že proces byl místy zbytečně zdlouhavý, přístě bych volila svižnější tempo. Zadání mělo na začátku poměrně jasnou strukturu a poselství,  postupem se však více otevíralo individuálním preferencím studentů. Řekla bych, že právě ono „rozvolnění“ bylo na celém workshopu vlastně nejzajímavější (alespoň pro mě). Byla jsem zvědavá, neměla jsem žádná očekávání a ve výsledku velmi příjemně překvapena s jakým zápalem někteří k úkolu přistoupili. S některými výsledky se můžete seznámit níže.

Idea a zadání:

Ideou workshopu je prohloubit interpretační schopnosti studentů prostřednictvím porozumění zadaným textům. Téma textů by mělo reagovat na aktuální (v ideálním případě lokální) dění. Cílem je probudit zájem o texty, které nějakým způsobem reflektují události studentům blízké. Z tohoto důvodu jsem vybrala nedávno skončené 26. Bienále grafického designu, které předpokládám studenti navštívili. (upravený mustr worskhopu lze využít na jakékoli jiné téma)

Letošní Bienále bylo celé zastřešeno jedním tématem – vzdělávání v grafickém designu. Kromě velkého spektra výstav akce divákům nabídla i mnoho materiálů ke čtení. Pokud nepočítám doprovodné tiskoviny k výstavám OFF programu, vyšlo v bienálových novinách desítky rozhovorů s pedagogy a účastníky odborného sympozia. Katalog, nezvykle soustředěný na texty, mapuje jednotlivé výstavy a nabízí i dva obecnější texty.

Divák má sice možnost téma vnímat z mnoha zdrojů, avšak je ponecháno čistě na něm, jaký příběh si na Bienále najde, jak si téma uvede do souvislostí, jak si problematiku současného vzdělávání bude interpretovat.

Výchozí otázka workshopu tedy zní: Co jste se dozvěděli o vzdělávání v grafickém designu prostřednictvím 26. Bienále?

Workshop bude mít tři fáze – čtení, psaní a design. Studenti by se měli soustředit na význam a porozumění textu a následnou interpretaci ve dvou rovinách – na základě textů doprovázejících 26. BB napíší svoji vlastní úvahu a dále se budou snažit problematiku reflektovat designem. Vzhledem k tématu vzdělávání bude výstup workshopu didaktický, tozn. že se studenti budou snažit obě svoje interpretace pojmout tak, aby byly srozumitelné např. i nedesignérům (laikům).

Cílem workshopu je rozvíjet práci s textem na úrovni interpretační a designérské. Zkušenosti z workshopu studenti využijí při procesu navrhování a posílí své komunikační a vyjadřovací schopnosti s ohledem na čtenáře (uživatele). Za zvláště významné považuji v tomto směru třídění, vyhodnocování a strukturování velkého množství informací a následnou formulaci názoru jak v psaném, tak designérském projevu.

Pokud designér není schopen popsat svoji ideu po telefonu, není to žádná idea.
Sibyle Moholy-Nagy

 

Žanetě a Lukášovi děkuji za důvěru, studentům za pilnost.

Kateřina Přidalová

 

Jakub Konvica

Anna Hrabalová

Vilém Röbsteck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Přidalová je publicistkou, kritičkou designu a editorkou Designreaderu.