Designreader
31 3 2014 / redakce

Markéta Hanzalová: KOD (2004—2005)

KOD je kritické periodikum o designu a vizualitě, jehož nulté číslo bylo diplomovou prací Markéty Hanzalové v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na pražské VŠUP v roce 2004. Autorka, editorka a designérka časopisu si kladla za cíl otevřít diskusi mezi grafickými designéry napříč generacemi, vytvořit prostor pro konfrontaci názorů a podnětů, osobních přístupů a zkušeností. Vychází ze silného pocitu, že veřejný prostor v němž žijeme, ovlivňuje způsob našeho myšlení a vnímání. 

Diplomový, nultý KOD přináší soubor inpiračních textů a projektů, staví na rozmanitosti hledisek a do centra zájmu situuje opomíjený veřejý prostor. Moralistní manifest First Thing First editorka konfrontuje s textem Michaela Bieruta, amerického designéra a publicisty, který upozorňuje na paradoxy FTF manifestu. Přínosný je rovněž rozhovor autorky s Danielem Bartekem, artdirektorem Ogily&Mother, který komentuje tehdejší mainstreamovou produkci grafického designu. Naříká nad nízkou angažovaností designérů, kteří netouží ovlivnit obsah. Za špatnou reklamou podle Barteka stojí jak instantní charakter produkce, kdy se využívá služeb např. fotobank, tak především nízká vzdělanost v ČR. Klíčem ke kultivaci veřejného prostoru je podle něj dobré řemeslo. Bartekovi tematicky sekunduje text Michala Rydvala o standardech v praxi, nedostatečné oborové diskusi a rozmělňování etiky v estetiku. Rydval exponuje řadu otázek, které doplňuje o remix citací z žánrově různorodých inspiračních textů.

Další, první číslo časopisu KOD (2005) se věnovalo reflexi konference Foto typo živě, která se v roce 2005 konala v Langhans Gallery. Iniciátory akce byli Alan Záruba, Markéta Hanzalová, Michal Rydval a David Korecký. Mottem akce byla mezioborovost a Foto Typo živě si kladlo za cíl soustředit odborníky z různých profesí do diskuse o grafickém designu a vizuální kultuře. Během tří dnů se konaly tři panelové diskuse, ve které se sešli designéři, novináři, typografové, fotografové a kunsthistorici na témata – Proč mluvit a psát o grafickém designu a fotografii, Fotografie a text – principy a možnosti a Kde končí realita?.  

Autorka připravila ještě druhé číslo KODU, které však už nevyšlo kvůli vyčerpanosti mojí a readakce. Dalši členové byli hodně zaneprázdněni a já jsem nedokázala je ani sebe motivovat, aby jsme si udělali čas. Takže to celé tak pomalu, bez povšimnutí zdechlo, uvádí Hanzalová.

Druhé číslo sice tehdy nevyšlo, ale připravené bylo a my vám nyní nabízíme ke studiu celý projekt KOD včetně nevydaného posledního čísla, sestaveného z textů, které kriticky zhodnotily problematické body diskuse na Foto Typo živě. Najdete zde texty od Michala Breganta, Jana Rouse, Josefa Chuchmy, Alana Záruby, Petra Babáka, Karla Hvížďaly, Michala Nanoru, Pavla Vančáta a anketu s návštěvníky konference.

KOD je cenným dobovým dokumentem a určitě stojí za pozornost. Některé nastíněné problémy, jak se ukazuje, mohou být stále aktuální i dnes, po deseti letech. Jak moc je KOD retro, posuďte sami.