Designreader
12 3 2014 / Redakce

Proč mluvit o designu?

Cílem neformálních diskusních večerů je otevření témat spojených s interpretací a kritikou designu. Nejde nám primárně o nalézání řešení, ale o představení různých pohledů a jejich přátelská konfrontace.

Tématem prvního večera ve Fra jsou otázky týkající se významu a interpretace designu.
Představíme si některé minulé, současné a budoucí aktivity reflexe designu. Proč zanikla tištěná periodika o vizuální komunikaci Typo nebo dříve Deleatur, proč se diskuse mnohdy omezuje na estetická a komerční hlediska, proč vydávat a překládat knihy o designu nebo vyhlašovat manifesty za přístupný design? A jaká je situace na Slovensku?

Co může Designreader nabídnout?

K zamyšlení nad všeprostupující rolí této vizuální oblasti se sejde bývalý redaktor Deleaturu grafický designér Alan Záruba, grafický designér a redaktor Typa Pavel Zelenka, nakladatel Rubato Jaroslav Tvrdoň, nakladatel Fra Michal Rydval, historik umění Jan Rous, Jana Vinšová, manažerka Czechdesignu a L’ubica Segečová, slovenská grafická designérka.

Cílem neformálních diskusních večerů je otevření témat spojených s interpretací a kritikou designu. Nejde nám primárně o nalézání řešení, ale o představení různých pohledů a jejich přátelská konfrontace.

27. 3. 2014 od 20:00 v kavárně Fra / Praha

Otázky večera
Krátké představení projektů, osobní zkušenosti hostů, cca 5 min. Diskuse bude průběžná.

Michal Rydval, Kateřina Přidalová
Proč vznikl Designreader, o co nám jde, proč je dobré nejen psát, ale i živě diskutovat?

Jan Rous
Proč je důležité mluvit o designu? Jaká další kritéria vedle komerčních a estetických jsou pro interpretaci designu důležitá? Je diskuse dobrá pro pochopení problematiky, může mít vliv na kvalitu vizuální produkce?

Pavel Zelenka
Proč vznikl časopis Typo, o čem se psalo, jaká témata byla aktuální a proč zanikl?

Alan Záruba
Proč vznikl časopis Deleatur, o čem se psalo, jaká témata byla aktuální a proč zanikl?

L’ubica Segečová
Jaké publikace a aktivity hýbou reflexí designu na Slovensku? O čem se píše a jak? Co zajímá slovenskou kritiku, designéry a veřejnost?

Jana Vinšová
Aktivity Czechdesignu, především ty orientované na společenské role designu – Eqal design manifest a akce s ním spojené. Co je to Equal design a jaké aktivity Czechdesign organizuje? Jaké jsou reakce laické a odborné veřejnosti? Jaké máte výsledky, zpětné vazby apod.?

Jaroslav Tvrdoň
Proč chce nakladatelství Rubato vydávat knihy o grafickém designu a typografii? Co vede malé nakladatelství k vydávání takových knih?