Designreader
22 7 2012 / redakce

Kateřina Šlaufová: Vizuální smog v pražské památkové rezervaci (2012)

Diplomová práce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Katedra dějin umění a estetiky, Praha 2012

Abstrakt: Práce se soustřeďuje na vizuální přesycení v historickém centru Prahy. Cílem diplomové práce je snaha o formulaci problémů a navržení efektivního řešení. První, teoretická část se snaží nahlédnout problém v širším kontextu z hlediska historického s přihlédnutím k současným teoretickým přístupům. Ve druhé části najdeme tři případové studie, které diskutují problematiku venkovních reklamních nosičů v historickém jádru hlavního města s ohledem na problémy spojené s porušováním současné české legislativy. Metodologickým nástrojem je analýza fotografického materiálu používaná v praxi vizuální sociologie. Hlavními tématy jsou typy reklamních nosičů, jejich velikost, materiál a otázky zohledňující legalitu umístění těchto médií. Závěrečná část je jakýmsi souhrnem doporučení pro legislativní omezení nevhodných umístění reklamních médií.