Designreader
24 6 2015 / Redakce

Anna Štysová: Je to potřeba (2014)

Diplomová práce, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, AGD1, Brno 2014

Abstrakt: Autorská kniha „Je to potřeba“ se zabývá spoluprací profesí, které významně utvářejí podobu současných galerijních projektů. Především úlohou grafického designéra ve vztahu s kurátory a umělci.

Kniha zprostředkovává otázky profesní metodiky, kritéria spolupráce, inspiraci, intuici, koncepci i formu skrze rozhovory s úspěšnými osobnostmi českého galerijního prostředí.

Subjektivní charakter projektu neřadí knihu mezi „značková“ teoretická díla. Cílem publikace je spíše ukázat případy úspěšné mezioborové spolupráce a upozornit na možnosti, které grafický design nabízí při formování kurátorských ambicí.