Designreader
1 1 2017 / Kateřina Přidalová

Bienále grafického designu jako pojem (2016)

V červnu bylo zahájeno 27. Bienále grafického designu v Brně (BB). Kurátoři a designéři Radim Peško, Tomáš Celizna a Adam Macháček se na koncepci akce podílejí již podruhé. Po minulé přehlídce s tématem vzdělávání představují tzv. klíčové pojmy grafického designu. „Nadcházející ročník bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Jeho ambicí bude postihnout v obecné i v subjektivní rovině některé z pojmů, které současný grafický design definují nebo ovlivňují,“ uvádějí kurátoři.

20160710_163039
Mezinárodní soutěžní přehlídka letos prezentuje dlouhodobou spolupráci. Do výběru se tradičně dostaly projekty z kulturního segmentu (publikace, písma, vizuální identity muzeí, festivalů a jiných akcí). Povedená menší výstava představuje filmové plakáty Zdeňka Zieglera. Expozice Které zrcadlo chceš olizovat? ukazuje fikci v grafickém designu, nerealizované projekty a fiktivní návrhy. „Výchozím bodem projektu je předpoklad, že když je něco vytištěno, stává se ‚to‘ skutečnějším,“ uvádějí kurátoři. Je sporné, zda tato přehlídka nesouvisejících artefaktů dokáže vyvolat patřičné otázky a vhledy do alternativních světů, jak si autoři představují.

20160710_145238
Ve výstavě Souborné dílo představují laureátky 26. BB (Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas, Corina Neuenschwander) výřezy svojí práce vedle fragmentů ze sbírky bienále Moravské galerie. V kombinaci s doprovodným lyrickým textem vzniká poetický příběh výstavy. Projekt odhaluje kurátorskou emancipaci, podobně jako když před dvěma lety nizozemští Mevis a Van Deursen zpochybnili svůj grafický design v bílé krychli. Tyto přístupy odkazují na kurátorství jako metu určité skupiny grafických designérů, kdy už nejde o prezentaci vlastní práce, ale o exhibici intelektuálních předností.

20160710_163741
Kritici v minulosti BB vyčítali, že nekomunikuje a grafický design prezentuje jen povrchně (jako estetické objekty, například ve zmíněné bílé krychli). V posledních letech se kurátoři snaží na tyto námitky reagovat. Věnují péči sdělování svých kurátorských záměrů, odhalují zákulisní informace (např. stanoviska výběrové poroty), doplňují vysvětlující popisky k exponátům a celkově usilují o navázání dialogu prostřednictvím rozhovorů v novinách a odborných textů v katalogu. Novinkou je i katalog s artefakty, které porota do mezinárodní soutěže nevybrala.

Komunikace je jednou stránkou, avšak jazyk druhou – důležité je, jak o věcech mluvíme a ke komu. I kdyby bylo záměrem BB oslovit veřejnost, jazyk a pojetí akce jsou projevem úzce vyprofilované oborové promluvy. Celým BB (od příspěvků na sympoziu přes katalog až k doprovodným výstavám) se implicitně prolíná jedna aktuální, ryze akademická tendence – tzv. spekulativní design. Zde více než o reálnou praxi a produkty jde o procesy, návrhy, otázky a možnosti oborového vývoje, kdy se design používá jako nástroj k vytváření idejí, nikoli věcí.

Lze spekulovat nad tím, zda se pod ambiciózní formulací kurátorského tématu neskrývá jen bezradnost, jak o grafickém designu mluvit a s kým. Grafický design v podání BB neodráží reálný stav oboru a toho, co nás každodenně (ať u nás, nebo v zahraničí) obklopuje. BB je pouze reflexí jedné akademické debaty emancipovaných designérů (kurátorů, editorů apod.) úzce napojených na spolupráci s kulturními institucemi. Vnímejme tedy BB spíše jako jedno z klíčových slov grafického designu. Ta ostatní si návštěvníci musí doplnit sami.

Kateřina Přidalová je publicistkou, kritičkou designu a editorkou Designreaderu.

Zdroj:

obrázky: archiv autorky
Přidalová, Kateřina: Bienále grafického designu jako pojem. In: Flash Art, č. 41, 2016, s. 16-17.