Designreader
22 7 2012 / redakce

Pavla Baxová: Pohyblivé hranice. Problematika vymezení motion designu jako samostatného oboru (2012)

Diplomová práce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Katedra dějin umění a estetiky, Praha 2012

Diplomová práce se zabývá fenoménem motion designu, který je v současnosti progresivně se vyvíjejícím odvětvím vizuální komunikace. Autorka se snaží odhalit teoretické a historické pozadí problematiky a pokouší se vymezit jakési teoretické a interpretativní pole tohoto poměrně nového oboru. Součástí diplomové práce jsou dotazníky s designéry a teoretiky a případová studie vizuální identity televizní stanice Prima Cool.